Kamperdijk Projecten

Partner in de herontwikkeling van
bestaand onroerend goed

Contact

Kamperdijk Projecten in het kort

Kleinschalige projectontwikkeling is een kernactiviteit van Kamperdijk Projecten. Het betreft hier de invulling van met name binnenstedelijke locaties. Kamperdijk Projecten richt zich onder andere op de transformatie van bestaande panden en renovatie, waar wij (deels) een andere functie in het gebouw brengen. Ook kleine in- en uitbreidingslocaties op stukken incourante grond behoren tot de ontwikkelingsprojecten.

  • Transformatie

  • Uitbreiding

  • Binnenstedelijk

  • Renovatie

Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid als kernwaarden

Het realiseren van toegevoegde waarde staat centraal bij al onze ontwikkelingsprojecten. Duurzaamheid en betrokkenheid bij wijk en gemeente zijn hierin belangrijke kernwaarden. Om die reden werkt Kamperdijk Projecten altijd samen met stedenbouwkundigen, architecten, aannemers en installateurs. De partijen waarmee we samenwerken, dragen dezelfde kernwaarden niet alleen uit, maar hebben deze benoemd als essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering.

In onze kleinschalige ontwikkelingsprojecten versterken wij het bestaande ruimtelijk beeld met nieuwe beelden. Zowel stedenbouwkundige als bouwkundige kwaliteit zijn hierin essentieel. Al in de schetsfase denken we vanuit de gebruikers. Niet voor niets staan wij open voor inbreng van de uiteindelijke gebruikers. Daarnaast moeten onze projecten naadloos opgaan in hun omgeving.

Kwaliteit: voor gebruikers én voor de omgeving

Bij de projecten die we ontwikkelen staat kwaliteit voorop. Zowel voor de uiteindelijke gebruikers als voor de omgeving. Dit komt onder andere tot uiting in de gebruikte materialen, de aandacht voor details en het uiteindelijke beeld van het totale project. Kamperdijk Projecten toetst partners waarmee we samen projecten ontwikkelen doorlopend op kwaliteit. Zij krijgen ook de tijd om kwalitatief goed werk te leveren.

Duurzaam: nu én in de toekomst

Vanuit de overheid komt steeds meer regelgeving aangaande het verduurzamen van panden. In onze ontwikkeling gaan wij echter een stap verder. Duurzaamheid komt niet alleen terug in goede isolatie en zonnepanelen. Het gaat ook om materiaalgebruik en moderne technieken voor verwarming en verlichting. Wij zien het als een uitdaging een gebouw zo te ontwikkelen dat het niet alleen nu, maar ook nog over vele jaren duurzaam is.